Utsettelse av Årsmøte

Styret har besluttet å utsettes årsmøte på ubestemt tid basert på anbefalinger/krav fra helsemundighetene. Situasjonen vurderes og ny innkalling vil bli sendt så snart anledningen/situasjonen roer seg.

mvh Styret i TES

Posted in Uncategorized | Comments Off on Utsettelse av Årsmøte

Årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR TENNFJORD OG EIDSVIK SMÅBÅTLAG 12. Mars 2020 KL. 18.30

Sakliste:

 1. Registrering av fremmøte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokoll.
 6. Årsmelding 2019 fra styret.
 7. Revidert regnskap for 2019.
 8. Informasjon fra Styret
 9. Årsmøtets innstilling til «Kobbeneset friluftsområde»
 10. Gjennomgang av vedtekter og havneregler inklusiv satser for havna
 11. Godkjenning av satser for 2020
 12. Dugnader 2020
 13. Budsjett 2020
 14. Valg av styre for 2020
 15. Innkomne saker til årsmøtet

PS!

 • Styret ber om at saker som ønskes inn på saklista sendes Forman@tes.as senest 02 februar 2020.

Vil også minne medlemmene om å fylle ut dugnadsliste og levere den til styret senest på årsmøtet. Manglende dugnadstimer vil bli fakturert samens med årsavgifta for 2020


Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2020

Dugnader fremover

Det blir nye dugnader på havna. For å gi flest mulig en anledning til å finne tid så setter vi opp dugnader følgende dager:

 • Tirs: 19.06.18 kl 17:30 – 21:00
  • Start ferdigstillelse siste brygge element
  • Start demontering/kildesortering av gamle utriggere
 • Tirs 26.06.18 kl 17:30 – 21:00
  • Fortsette på bryggen og demontering/kildesortering
  • Bygge ramme for port på Hallen
  • Start montering av bak-port I hallen
 • 03.07.18 kl 17:30 – 21:00
  • Ferdigstille montering av ramme på Hallen
  • Utlegg av siste brygge?
 • 04/05.07.18
  • porter i front av hall ankommer havna
 • Lørdag 07.07.18
  • Montering av porter i fremkant.
  • ++ annet forefallende arbeid.

Utstyr som er nødvendig: vinkelsliper med kappskive, hamer, sag, kujern/brekkjern, drill,..

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnader fremover

Dugnad 2. Mai 2018

Det ble i dag arrangert dugnad på havna.
Dagens arbeid bestod i å montere tak på hall og nye strømsøyler på brygger og bølgedemper.

Det var strålende vær, godt oppmøte og en fantastisk arbeidsinnsats.
Formann spanderte også Pizza.

Styret vil takke medlemmene for god innsats, Peder Naalsund som stilte med kran og Naboen som stilte med to lifter.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 2. Mai 2018

Tjuveri på havna

I helga har det vært tjuver på besøk på havna og 4 motorer har blitt stelt. Styret har stor medlidenhet til dere som har mistet motoren og håper dette ordner seg rask for dere alle.

Styret setter nå på dagsorden sikring av havna og vil i første omgang se på hva vi kan få til med overvåking og i neste omgang låsbare dører på pirene..

Styret oppfordrer alle til å sjekk med forsikringen deres at motorer er sikret etter krav fra forsikringsselskapet for å unngå problemer dersom uhellet skal oppstå..

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tjuveri på havna

Dugnad

Det blir dugnad på havna lørdag 2 og  9 Juni.

Oppmøte fra kl  09:00

Arbeidsliste:

 • Rigging av hall
  • Her trenger vi fastnøkler/Piper av litt størrelse
 • Montering av strømsøyler og vann
 • Rydding.
  • Vinkelsliper, kubein,
Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad

Melding til alle som leier plass i havna!

Alle som leier plass i havna, må sende e-post med følgende vedlegg:

 1. Bilde av båten (tatt fra siden og fra fronten, se eksempel nedenfor).
 2. Nr. på båtplass (Stemplet på hver båtplass).
 3. Kopi av forsikringsbevis.

Sendes til : bat@tes.as

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Melding til alle som leier plass i havna!

Melding til alle som har fast båtplass i havna!

Alle båtene skal nå stort sett være flyttet til ledige/anviste plasser.
TES takker sine leietakere og medlemmer for godt samarbeid, og beklager samtidig bryderiet dette medførte.

TES setter en frist til 10.mai. 2018 for gjenstående båter å flytte.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Melding til alle som har fast båtplass i havna!

Årsmøte 2018

15.mars 2018

Det ble avholdt Årsmøte den 15.mars 2018.
19 medlemmer møtte.

Hovedsak i årsmøtet ble følgende vedtatt:

 • Regnskap for 2017 godkjent
 • Budsjett for 2018 godkjent
 • Valg av nytt styre
 • Nye vedtekter vedtatt – Det er viktig at alle medlemmer setter seg inn i de nye
  vedtektene
 • Nytt hamnereglement vedtatt – Det er viktig at medlemmer setter seg inn i det nye
  hamnereglementet.

Det ble også som tradisjon servert kake for anledningen.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2018

Dugnad 5. September

Det ble arrangert dugnad Tirsdag 5. September, og det var bra oppmøte.

Arbeid som ble utført:

 • De siste to forankringene på Pir 3 ble montert
 • Utelys på havnehus ble undersøkt, men må tas igjen da eksisterende kurs er ute av drift.
 • Trekkerør til Pir 1 og 2 ble montert (7. September). Det er nå klart til å trekke kabler til strømsøyler på disse. Slyngstad Elektro har tilbudt seg å utføre dette.

Spørsmål rundt dette kan rettast til formann@tes.as

 

Styret

Sjå også Tennfjord & Eidsvik Småbåtlag på Facebook.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 5. September