Author Archives: eidsvik

Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte 2019, Torsdag 21. Feb kl 19:00 på havnehuset. Sakliste: Registrering av fremmøte Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokoll. Årsmelding 2018 fra styret. Revidert … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2019

Dugnader fremover

Det blir nye dugnader på havna. For å gi flest mulig en anledning til å finne tid så setter vi opp dugnader følgende dager: Tirs: 19.06.18 kl 17:30 – 21:00 Start ferdigstillelse siste brygge element Start demontering/kildesortering av gamle utriggere … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnader fremover

Tjuveri på havna

I helga har det vært tjuver på besøk på havna og 4 motorer har blitt stelt. Styret har stor medlidenhet til dere som har mistet motoren og håper dette ordner seg rask for dere alle. Styret setter nå på dagsorden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tjuveri på havna

Dugnad

Det blir dugnad på havna lørdag 2 og  9 Juni. Oppmøte fra kl  09:00 Arbeidsliste: Rigging av hall Her trenger vi fastnøkler/Piper av litt størrelse Montering av strømsøyler og vann Rydding. Vinkelsliper, kubein,

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad

Melding til alle som leier plass i havna!

Alle som leier plass i havna, må sende e-post med følgende vedlegg: Bilde av båten (tatt fra siden og fra fronten, se eksempel nedenfor). Nr. på båtplass (Stemplet på hver båtplass). Kopi av forsikringsbevis. Sendes til : bat@tes.as  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Melding til alle som leier plass i havna!

Melding til alle som har fast båtplass i havna!

Alle båtene skal nå stort sett være flyttet til ledige/anviste plasser. TES takker sine leietakere og medlemmer for godt samarbeid, og beklager samtidig bryderiet dette medførte. TES setter en frist til 10.mai. 2018 for gjenstående båter å flytte.  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Melding til alle som har fast båtplass i havna!

Årsmøte 2018

15.mars 2018 Det ble avholdt Årsmøte den 15.mars 2018. 19 medlemmer møtte. Hovedsak i årsmøtet ble følgende vedtatt: Regnskap for 2017 godkjent Budsjett for 2018 godkjent Valg av nytt styre Nye vedtekter vedtatt – Det er viktig at alle medlemmer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2018

Dugnad 5. September

Det ble arrangert dugnad Tirsdag 5. September, og det var bra oppmøte. Arbeid som ble utført: De siste to forankringene på Pir 3 ble montert Utelys på havnehus ble undersøkt, men må tas igjen da eksisterende kurs er ute av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 5. September

Dugnader 09, 23 og 30. Mai -17

Det blir dugnad på havna tirsdag 09,  tirsdag 23 og tirsdag 30. mai -17. Oppgaver: Nye skilt på båtplassene Ansvarlig :Per Kristian Rekdal Utbygging av pir 3           Ansvarlig:Claude og Johan Klokk Klargjøring av bryggene Montere … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnader 09, 23 og 30. Mai -17

Dugnad 6. Juni

Lørdag 6. Juni kl. 09.00 blir det igjen dugnad på hamna. Nå har vi bestilt inn material, armering og forskalingsblokker til å begynne å bygge en ringmur der rubbhallen skal stå. Håper så mange som mulig har mulighet til å møte på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 6. Juni