Author Archives: eidsvik

Dugnad 5. September

Det ble arrangert dugnad Tirsdag 5. September, og det var bra oppmøte. Arbeid som ble utført: De siste to forankringene på Pir 3 ble montert Utelys på havnehus ble undersøkt, men må tas igjen da eksisterende kurs er ute av … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 5. September

Dugnader 09, 23 og 30. Mai -17

Det blir dugnad på havna tirsdag 09,  tirsdag 23 og tirsdag 30. mai -17. Oppgaver: Nye skilt på båtplassene Ansvarlig :Per Kristian Rekdal Utbygging av pir 3           Ansvarlig:Claude og Johan Klokk Klargjøring av bryggene Montere … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnader 09, 23 og 30. Mai -17

Dugnad 6. Juni

Lørdag 6. Juni kl. 09.00 blir det igjen dugnad på hamna. Nå har vi bestilt inn material, armering og forskalingsblokker til å begynne å bygge en ringmur der rubbhallen skal stå. Håper så mange som mulig har mulighet til å møte på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 6. Juni

Dugnad 2.Juni

2.Juni kl. 17.00 er det dugnad på småbåthamna, i stor forbindelse med grunnarbeide av rubbhallen og den biten der. Vekk kjøring av kappa ved. Sage ned meir tre i bakkant av rubbhallen. Oppmontering av nyoverhalte utriggera. Omlegging av kloakkrør/vassledning. Hilsen styret! … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 2.Juni

Bilder, Dugnad 23. Mai

Til tross for dårlig vær og sure oppstøt i fra vår herre, så var det ein kjekk gjeng som møtte på dugnad idag. Vil rette ein stor takk til alle som bidrog idag både med gravemaskin, traktor, motorsag og vannmannen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bilder, Dugnad 23. Mai

Dugnad 5. September

Tirsdag 5. September ble det arrangert dugnad, og igjen var det bra oppmøte.   Arbeider som ble utført. Pir 3 ble ferdigstilt ved at de to siste forankringer ble montert. Utelys på havnehuset og strøm til disse ble forsøkt kartlagt, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 5. September

Utleie av båtplasser.

Det begynner å komme mange henvendelser på å få leie båtplass på småtbåthavna. Formann ønsker at alle som ønsker å leie båtplass, sender skriftlig henvendelse til nestformann på epost. Se også prisene våre her. nestformann@tes.as Dette er for å ha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Utleie av båtplasser.

Kjøp av Rubhall

For noen år siden vart det gjort årsmøtevedtak på innkjøp av rubhall til Tennfjord Og Eidsvik Småbåtlag. Nå har Småbåtlaget har vore så heldige å få kjøpe en ganske ny rubhall av OptimarStette AS. Denne rubhallen er 12m brei x … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kjøp av Rubhall

Årsavgift og årsmøteprotokoll

I desse dager vil årsavgift/medlemsavgiften ilag med årsmøteprotokollen bli sendt ut.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsavgift og årsmøteprotokoll

Brev til Kommunen

Styret i Tennfjord og Eidsvik Småbåtlag har sett seg ferdig med festeavtalen vi hadde med grunneier på den gamle slippen. Ingen avtale ser ikke ut til å falle på plass desverre. Styret har da sendt brev til Haram Kommune om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brev til Kommunen