Monthly Archives: May 2015

Dugnad 2.Juni

2.Juni kl. 17.00 er det dugnad på småbåthamna, i stor forbindelse med grunnarbeide av rubbhallen og den biten der. Vekk kjøring av kappa ved. Sage ned meir tre i bakkant av rubbhallen. Oppmontering av nyoverhalte utriggera. Omlegging av kloakkrør/vassledning. Hilsen styret! … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 2.Juni

Bilder, Dugnad 23. Mai

Til tross for dårlig vær og sure oppstøt i fra vår herre, så var det ein kjekk gjeng som møtte på dugnad idag. Vil rette ein stor takk til alle som bidrog idag både med gravemaskin, traktor, motorsag og vannmannen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bilder, Dugnad 23. Mai

Dugnad 5. September

Tirsdag 5. September ble det arrangert dugnad, og igjen var det bra oppmøte.   Arbeider som ble utført. Pir 3 ble ferdigstilt ved at de to siste forankringer ble montert. Utelys på havnehuset og strøm til disse ble forsøkt kartlagt, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 5. September

Utleie av båtplasser.

Det begynner å komme mange henvendelser på å få leie båtplass på småtbåthavna. Formann ønsker at alle som ønsker å leie båtplass, sender skriftlig henvendelse til nestformann på epost. Se også prisene våre her. nestformann@tes.as Dette er for å ha … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Utleie av båtplasser.