Monthly Archives: May 2018

Tjuveri på havna

I helga har det vært tjuver på besøk på havna og 4 motorer har blitt stelt. Styret har stor medlidenhet til dere som har mistet motoren og håper dette ordner seg rask for dere alle. Styret setter nå på dagsorden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tjuveri på havna

Dugnad

Det blir dugnad på havna lørdag 2 og  9 Juni. Oppmøte fra kl  09:00 Arbeidsliste: Rigging av hall Her trenger vi fastnøkler/Piper av litt størrelse Montering av strømsøyler og vann Rydding. Vinkelsliper, kubein,

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad

Melding til alle som leier plass i havna!

Alle som leier plass i havna, må sende e-post med følgende vedlegg: Bilde av båten (tatt fra siden og fra fronten, se eksempel nedenfor). Nr. på båtplass (Stemplet på hver båtplass). Kopi av forsikringsbevis. Sendes til : bat@tes.as  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Melding til alle som leier plass i havna!

Melding til alle som har fast båtplass i havna!

Alle båtene skal nå stort sett være flyttet til ledige/anviste plasser. TES takker sine leietakere og medlemmer for godt samarbeid, og beklager samtidig bryderiet dette medførte. TES setter en frist til 10.mai. 2018 for gjenstående båter å flytte.  

Posted in Uncategorized | Comments Off on Melding til alle som har fast båtplass i havna!