Monthly Archives: January 2019

Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte 2019, Torsdag 21. Feb kl 19:00 på havnehuset. Sakliste: Registrering av fremmøte Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokoll. Årsmelding 2018 fra styret. Revidert … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2019