Brev til Kommunen

Styret i Tennfjord og Eidsvik Småbåtlag har sett seg ferdig med festeavtalen vi hadde med grunneier på den gamle slippen. Ingen avtale ser ikke ut til å falle på plass desverre.

Styret har da sendt brev til Haram Kommune om fjerning av oppmontert gjerde som sprerrer allemannsrett til fri ferdsel til fjøregrunn, samt motstridene mot gjeldene reguleringsplan. Kommunen vil ta denne saken å be grunneier om å fjerne dette.

 

Link til brevet kan leses her på kommunens postliste.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.