Kjøp av Rubhall

For noen år siden vart det gjort årsmøtevedtak på innkjøp av rubhall til Tennfjord Og Eidsvik Småbåtlag. Nå har Småbåtlaget har vore så heldige å få kjøpe en ganske ny rubhall av OptimarStette AS. Denne rubhallen er 12m brei x 20m lang. Ihht. reguleringsplan, er denne innregulert fra før av der vinsjehuset står nå idag.

IMAG0951-20150403-204117781

 

 

 

 

 

 

 

Så om ikke så lenge, så kan medlemmer få glede av innendørs båtlagring i vinterperioder, samt å få ta båtpussen tørrskodd. Småbåtlaget vil også på sikt vil kunne leie ut slipp og hall til ikke-medlemmer.

Styret i Tennfjord Og Eidsvik Småbåtlag vil senere komme med mere informasjon når ting faller mere på plass. Dette vil kreve en god del dugnadsarbeide for oppmontering. Dette stiller vi oss veldig positive til.

Om noen av medlemmene har spørsmål rundt dette. Så ta kontakt med formann.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.