Utleie av båtplasser.

Det begynner å komme mange henvendelser på å få leie båtplass på småtbåthavna. Formann ønsker at alle som ønsker å leie båtplass, sender skriftlig henvendelse til nestformann på epost.

Se også prisene våre her.

nestformann@tes.as

Dette er for å ha en mer ryddig form for utleie.

Formann

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.