Dugnader 09, 23 og 30. Mai -17

Det blir dugnad på havna tirsdag 09,  tirsdag 23 og tirsdag 30. mai -17.

Oppgaver:

 • Nye skilt på båtplassene Ansvarlig :Per Kristian Rekdal
 • Utbygging av pir 3           Ansvarlig:Claude og Johan Klokk
  • Klargjøring av bryggene
  • Montere feste for nye brygger
  • Montere utriggere.
 • Vann/Strøm på Pir 1 og 2 Ansvarlig (Svenn-Robert og Paul Johnny)
 • Rydding av området.
 • Spyle slippen for “groe”

Dersom datoene ikke skulle passe, så ta kontakt med formann for å få oppgaver som kan utføres uten arbeidsledelse.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.