Årsmøte 2018

15.mars 2018

Det ble avholdt Årsmøte den 15.mars 2018.
19 medlemmer møtte.

Hovedsak i årsmøtet ble følgende vedtatt:

  • Regnskap for 2017 godkjent
  • Budsjett for 2018 godkjent
  • Valg av nytt styre
  • Nye vedtekter vedtatt – Det er viktig at alle medlemmer setter seg inn i de nye
    vedtektene
  • Nytt hamnereglement vedtatt – Det er viktig at medlemmer setter seg inn i det nye
    hamnereglementet.

Det ble også som tradisjon servert kake for anledningen.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.