Melding til alle som har fast båtplass i havna!

Alle båtene skal nå stort sett være flyttet til ledige/anviste plasser.
TES takker sine leietakere og medlemmer for godt samarbeid, og beklager samtidig bryderiet dette medførte.

TES setter en frist til 10.mai. 2018 for gjenstående båter å flytte.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.