Melding til alle som leier plass i havna!

Alle som leier plass i havna, må sende e-post med følgende vedlegg:

  1. Bilde av båten (tatt fra siden og fra fronten, se eksempel nedenfor).
  2. Nr. på båtplass (Stemplet på hver båtplass).
  3. Kopi av forsikringsbevis.

Sendes til : bat@tes.as

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.