Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte 2019, Torsdag 21. Feb kl 19:00 på havnehuset.

Sakliste:

 1. Registrering av fremmøte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokoll.
 6. Årsmelding 2018 fra styret.
 7. Revidert regnskap for 2018.
 8. Oppdatering om Eiendom og Plansaker
 9. Gjennomgang av vedtekter og havneregler inklusiv satser for havna
 10. Godkjenning av satser for 2019
 11. Prosjekt 2019
 12. Budsjett 2019 til 2021
 13. Valg av styre for 2019
 14. Eventuelt

PS!

 • Styret ber om at saker som ønskes inn på saklista sendes Forman@tes.as senest 10 februar 2019.
 • Vil også minne medlemmene om å fylle ut dugnadsliste og levere den til styret senest på årsmøtet. Manglende dugnadstimer vil bli fakturert samens med årsavgifta for 2018.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.