Årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR TENNFJORD OG EIDSVIK SMÅBÅTLAG 12. Mars 2020 KL. 18.30

Sakliste:

 1. Registrering av fremmøte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer til å skrive under årsmøteprotokoll.
 6. Årsmelding 2019 fra styret.
 7. Revidert regnskap for 2019.
 8. Informasjon fra Styret
 9. Årsmøtets innstilling til «Kobbeneset friluftsområde»
 10. Gjennomgang av vedtekter og havneregler inklusiv satser for havna
 11. Godkjenning av satser for 2020
 12. Dugnader 2020
 13. Budsjett 2020
 14. Valg av styre for 2020
 15. Innkomne saker til årsmøtet

PS!

 • Styret ber om at saker som ønskes inn på saklista sendes Forman@tes.as senest 02 februar 2020.

Vil også minne medlemmene om å fylle ut dugnadsliste og levere den til styret senest på årsmøtet. Manglende dugnadstimer vil bli fakturert samens med årsavgifta for 2020


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.