Hamnehuset

Hamnehuset er tilgjengelig til utleie for enkle arrangement m.m.

Tilstanden på Hamnehuset er dessverre noe slitt, og det er derfor begrenset til hvilke formål huset kan leies ut.

Ta kontakt med Styremedlem 2 på styremedlem2@tes.as for spørsmål.

Vi har som mål for 2018 å få renovert havnehuset.