Kjøp av båtplass

Tennfjord Og Eidsvik Småbåtlag er ei populær småbåthavn. Vi har stadig forespørsler på kjøp av båtplass.

TES er ferdig med utskifting av Pir 1 og 2. Det gjenstår å koble strøm til pirene, noe som er planlagt utført våren 2018.

Ønske om båtplass og medlemskap, eller bare medlemskap. Ta kontakt med Nestformann på nestformann@tes.as. Som har oversikt over ledige plasser, som for tiden er 7 plasser.

Vi må ha følgende informasjon:
* Navn, Adresse, e-post og telefon (mobiltelefon)
* Ønsket størrelse på plass, bredde og lengde (6 eller 8 meter.)

Pris for kjøp av båtplass, se under prislisten §13 under Hamneregelement 2018.