Årsmøte 2018

15.mars 2018

Det ble avholdt Årsmøte den 15.mars 2018.
19 medlemmer møtte.

Hovedsak i årsmøtet ble følgende vedtatt:

 • Regnskap for 2017 godkjent
 • Budsjett for 2018 godkjent
 • Valg av nytt styre
 • Nye vedtekter vedtatt – Det er viktig at alle medlemmer setter seg inn i de nye
  vedtektene
 • Nytt hamnereglement vedtatt – Det er viktig at medlemmer setter seg inn i det nye
  hamnereglementet.

Det ble også som tradisjon servert kake for anledningen.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2018

Dugnad 5. September

Det ble arrangert dugnad Tirsdag 5. September, og det var bra oppmøte.

Arbeid som ble utført:

 • De siste to forankringene på Pir 3 ble montert
 • Utelys på havnehus ble undersøkt, men må tas igjen da eksisterende kurs er ute av drift.
 • Trekkerør til Pir 1 og 2 ble montert (7. September). Det er nå klart til å trekke kabler til strømsøyler på disse. Slyngstad Elektro har tilbudt seg å utføre dette.

Spørsmål rundt dette kan rettast til formann@tes.as

 

Styret

Sjå også Tennfjord & Eidsvik Småbåtlag på Facebook.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 5. September

Dugnader 09, 23 og 30. Mai -17

Det blir dugnad på havna tirsdag 09,  tirsdag 23 og tirsdag 30. mai -17.

Oppgaver:

 • Nye skilt på båtplassene Ansvarlig :Per Kristian Rekdal
 • Utbygging av pir 3           Ansvarlig:Claude og Johan Klokk
  • Klargjøring av bryggene
  • Montere feste for nye brygger
  • Montere utriggere.
 • Vann/Strøm på Pir 1 og 2 Ansvarlig (Svenn-Robert og Paul Johnny)
 • Rydding av området.
 • Spyle slippen for “groe”

Dersom datoene ikke skulle passe, så ta kontakt med formann for å få oppgaver som kan utføres uten arbeidsledelse.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnader 09, 23 og 30. Mai -17

Dugnad 6. Juni

Lørdag 6. Juni kl. 09.00 blir det igjen dugnad på hamna.

Nå har vi bestilt inn material, armering og forskalingsblokker til å begynne å bygge en ringmur der rubbhallen skal stå.

Håper så mange som mulig har mulighet til å møte på denne dugnaden, å der ifra vi kan etablere oss ein fast gjeng som vil jobbe opp imot dette prosjektet. Dugnaden vi tar Tirsdag 2. Juni, der vil vi legge om rørledninger i forbindelse med rubb hallen. Fremover vil det bli tette dugnadsdager så håper at dette kan være godt imøtekommet blant medlemmene.
helblokk_newlarge

 

 

 

 

Det er ønskelig at medlemmene kan stille gjerne med;

 • Trillebårer
 • Grafse
 • Spade
 • Vater
 • Pipesett
 • Vinkelsliper

I forbindelse med oppmontering av nytt kjøkken på hamnestua. (Som blir gjort av Kjetil Vadset) så har det samlet seg en god del avfall som passer godt å få kjørt vekk på Nøsa. Så om noen føler seg truffet til å ta på seg dette ansvaret så hadde dette vært veldig fint.

Hilsen Styret.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 6. Juni

Dugnad 2.Juni

2.Juni kl. 17.00 er det dugnad på småbåthamna, i stor forbindelse med grunnarbeide av rubbhallen og den biten der.

 • Vekk kjøring av kappa ved.
 • Sage ned meir tre i bakkant av rubbhallen.
 • Oppmontering av nyoverhalte utriggera.
 • Omlegging av kloakkrør/vassledning.

Hilsen styret!

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 2.Juni

Bilder, Dugnad 23. Mai

Til tross for dårlig vær og sure oppstøt i fra vår herre, så var det ein kjekk gjeng som møtte på dugnad idag. Vil rette ein stor takk til alle som bidrog idag både med gravemaskin, traktor, motorsag og vannmannen vår Ole Martin Sandøy.

Følgane vart gjort idag.
Traua av masse for rubhall, ca 70% ferdig. (ca 40 lass vart kjørt vekk idag)
Laga til gardena uttak for vatn på pir 1 og 2.
Skifta 4 blåse på utriggera.
Smurte opp igjen slippvogn.
Saga ned ca. 10 fure i område rundt kommende rubb hall.

Her er noken bilde fra dagens sirkus.

2015-05-23 10.07.06 2015-05-23 10.09.26 2015-05-23 10.09.21 2015-05-23 10.07.20 2015-05-23 10.07.10 2015-05-23 10.07.04

2015-05-23 10.10.03 2015-05-23 11.47.00

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bilder, Dugnad 23. Mai

Dugnad 5. September

Tirsdag 5. September ble det arrangert dugnad, og igjen var det bra oppmøte.

 

dugnad

Arbeider som ble utført.

 • Pir 3 ble ferdigstilt ved at de to siste forankringer ble montert.
 • Utelys på havnehuset og strøm til disse ble forsøkt kartlagt, men må tas igjen.

Spørsmål rundt dette kan rettast til formann@tes.as

 

Styret

Sjå også Tennfjord & Eidsvik Småbåtlag på Facebook.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dugnad 5. September

Utleie av båtplasser.

Det begynner å komme mange henvendelser på å få leie båtplass på småtbåthavna. Formann ønsker at alle som ønsker å leie båtplass, sender skriftlig henvendelse til nestformann på epost.

Se også prisene våre her.

nestformann@tes.as

Dette er for å ha en mer ryddig form for utleie.

Formann

Posted in Uncategorized | Comments Off on Utleie av båtplasser.

Kjøp av Rubhall

For noen år siden vart det gjort årsmøtevedtak på innkjøp av rubhall til Tennfjord Og Eidsvik Småbåtlag. Nå har Småbåtlaget har vore så heldige å få kjøpe en ganske ny rubhall av OptimarStette AS. Denne rubhallen er 12m brei x 20m lang. Ihht. reguleringsplan, er denne innregulert fra før av der vinsjehuset står nå idag.

IMAG0951-20150403-204117781

 

 

 

 

 

 

 

Så om ikke så lenge, så kan medlemmer få glede av innendørs båtlagring i vinterperioder, samt å få ta båtpussen tørrskodd. Småbåtlaget vil også på sikt vil kunne leie ut slipp og hall til ikke-medlemmer.

Styret i Tennfjord Og Eidsvik Småbåtlag vil senere komme med mere informasjon når ting faller mere på plass. Dette vil kreve en god del dugnadsarbeide for oppmontering. Dette stiller vi oss veldig positive til.

Om noen av medlemmene har spørsmål rundt dette. Så ta kontakt med formann.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kjøp av Rubhall

Årsavgift og årsmøteprotokoll

I desse dager vil årsavgift/medlemsavgiften ilag med årsmøteprotokollen bli sendt ut.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsavgift og årsmøteprotokoll